Back to Top

Redakcja:

Bogdan Knop – redaktor naczelny

Barbara Strzelbicka – sekretarz redakcji

Jadwiga "Ida" Łubińska – członek redakcji

dr Arkadiusz Frania – członek redakcji

Olga Wiewióra - członek redakcji

Jakub Bartecki - strona internetowa "Galerii"